Επαγγελματικός Κατάλογος

Συναινετικό Διαζύγιο: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο γάμος, είτε είναι θρησκευτικός είτε πολιτικός, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να λυθεί είναι το διαζύγιο. Το συναινετικό διαζύγιο είναι ένας από τους δυο τύπους διαζυγίου, το οποίο εκδίδεται κατόπιν κοινής συμφωνίας των δυο συζύγων, δηλαδή κατόπιν συναίνεσής τους. Ο δεύτερος τύπος είναι το διαζύγιο κατόπιν δικαστικής αντιπαράθεσης των συζύγων.

Μια άλλη λύση που επιλέγεται, επίσης, για τη λύση του γάμου είναι το διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης. Και ξέρω θα σκεφτείτε τώρα όλοι σας και θα πείτε ότι δεν σας απασχολούν τέτοιου είδους σκέψεις και προβληματισμοί και δεν πρόκειται να χωρίσετε. Επειδή όμως αυτά είναι μέσα στη ζωή και μπορεί να τύχουν σε όλους μας κάποια στιγμή, αφού είναι γνωστό ότι δεν παντρεύεται κανείς για να χωρίσει, καλό είναι να μάθετε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για το συναινετικό διαζύγιο.

Σύμφωνα με το Νόμο 4507/2017, επήλθαν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη διαδικασία λύσης του γάμου με κοινή συμφωνία των δυο μερών, των συζύγων δηλαδή,  αφού αποφασίστηκε ότι ο γάμος θα μπορεί να λυθεί πλέον με υπογραφή συμφωνητικού σε συμβολαιογράφο και όχι με δικαστική απόφαση, όπως ήταν απαραίτητο έως τότε. Ο συμβολαιογράφος θα σου χρειαστεί στη ζωή σου σε αρκετές περιπτώσεις, οπότε βρες έναν καλό επαγγελμτία.

Η υπογραφή αυτής της κοινής συμφωνίας περιλαμβάνει τόσο τους όρους της διάζευξης, όσο και τους όρους για τα ζητήματα της επικοινωνίας, επιμέλειας και διατροφής που αφορούν τα ανήλικα τέκνα, εφόσον υπάρχουν. Επίσης, μια άλλη σημαντική διαφορά σε σχέση με ότι ίσχυε έως το 2017 είναι ότι εκ του νόμου, πλέον, απαιτείται ο κάθε σύζυγος να έχει το δικό του δικηγόρο. Συνεπώς, στο συναινετικό διαζύγιο χρειάζονται δυο δικηγόροι.

Πώς εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο;(βήματα)

Για τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο είναι απαραίτητο να συναφθεί συμφωνία μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για τον καθένα από αυτούς, η οποία υπογράφεται από τους ίδιους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μόνο από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί με ειδικό πληρεξούσιο. Προσοχή πρέπει να δώσετε στο γεγονός ότι η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί τον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας.

Στη συνέχεια, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων, καθώς το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται από αυτούς στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου, ο οποίος πρόκειται να καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Έπειτα, η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου και η συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα, εφόσον υπάρχουν, υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, σε συμβολαιογράφο της επιλογής τους. Η συμβολαιογραφική πράξη της λύσης του γάμου πρέπει να καταρτιστεί τουλάχιστον 10 ημέρες μετά από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων.

Ο ορισμός από τον Νομοθέτη του δεκαημέρου μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου, άρα και της επικύρωσής της, αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι η απόφαση του ζευγαριού είναι οριστική και ότι δεν θα αλλάξει γνώμη.

Επίσης, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι στην έγγραφη συμφωνία είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνονται οι όροι και το ύψος της καταβαλλόμενης διατροφής.

Ακολούθως, ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων για τα επιμέρους ζητήματα και τις ενσωματώνει σε αυτή. Η συμβολαιογραφική πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μόνο από τους δικηγόρους, που είναι εφοδιασμένοι με το ειδικό πληρεξούσιο.

Τέλος, κατατίθεται αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου είχε δηλωθεί αρχική η σύσταση του γάμου. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, σε περίπτωση λύσης θρησκευτικού γάμου, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί της κατάθεσης στο ληξιαρχείο, αίτηση στον αρμόδιο Εισαγγελέα ώστε να πραγματοποιήσει παραγγελία στην Ιερά Μητρόπολη για την πνευματική λύση του γάμου.

Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική και είναι απαραίτητη η επισύναψη της βεβαίωσης της πνευματικής λύσης στην κατάθεση της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο. Η κατάθεση στο ληξιαρχείο θα πρέπει να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης.

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι το συναινετικό διαζύγιο είναι πιο οικονομική και πολύ πιο σύντομη από ένα διαζύγιο με αντιδικία. Λόγω της σημερινής, δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε όλοι, το συναινετικό διαζύγιο επιλέγεται όλο και πιο συχνά από τα ζευγάρια που θέλουν να χωρίσουν πολιτισμένα και με το μικρότερο δυνατόν οικονομικό κόστος για τους ίδιους. Υπάρχει, ακόμη,  μια βασική παράμετρος, όταν αποφασίζουμε να λύσουμε το γάμο, που πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη, ειδικά και προπάντων, όταν υπάρχουν παιδιά.

Το συναινετικό διαζύγιο είναι αυτό που κλονίζει λιγότερο τις σχέσεις μεταξύ του πρώην ζευγαριού, δεν δημιουργεί παραπάνω εντάσεις και προστατεύει την εύθραυστη ψυχολογία των παιδιών, διατηρώντας ισορροπίες. Επιβάλλεται, άρα, να εξαντλείται από τους πρώην συζύγους κάθε περιθώριο και κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση της πιο καλής, ψυχολογικά, οικονομικά και χρονικά, λύσης όσον αφορά το χωρισμό.

Εσείς δεν έχετε παρά να μπείτε σήμερα κιόλας στο Χρυσό Οδηγό, να βρείτε τον πλησιέστερό σας δικηγόρο ή συμβολαιογράφο και να του εμπιστευτείτε το συναινετικό διαζύγιο. Είναι σίγουρο ότι θα σας κατευθύνει και θα σας υποστηρίξει σε οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με τη διαδικασία του διαζυγίου.

Κατερίνα Καραμίχου
Η Κατερίνα τελείωσε το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, άφησε την αγαπημένη της Ζίτσα, ένα πανέμορφο χωριό στα Γιάννενα, και ήρθε στην Αθήνα. Ανήκει στην οικογένεια του Χρυσού Οδηγού από το 2004.

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ