Επαγγελματικός Κατάλογος

Πιστοποίηση Ασανσέρ: Νομοθεσία

Η πιστοποίηση ασανσέρ, είναι σίγουρα κάτι που δεν ακούς πρώτη φορά. Έτσι όπως είναι η ζωή μας σήμερα στην πόλη, και πιο συγκεκριμένα στις πολυκατοικίες, όλοι μας ανεξαιρέτως έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά  μας, ακόμη και για τις πιο μικρές μετακινήσεις μας, να χρησιμοποιούμε το ασανσέρ.

Ο ρόλος του ασανσέρ στη σύγχρονη ζωή είναι κάτι παραπάνω από απλά σημαντικός, αφού χωρίς αυτό δεν μπορούμε κυριολεκτικά να κάνουμε βήμα. Όσο σημαντική, όμως, είναι η ύπαρξη του ασανσέρ στο σπίτι μας, άλλο τόσο, και μάλιστα περισσότερο, σημαντική είναι και η σωστή και τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα. Η σωστή και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα προϋποθέτει σωστή εγκατάσταση, διαρκή έλεγχο και, πάνω από όλα, εναρμόνιση με τους εκάστοτε κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για να τοποθετήσουμε, να συντηρήσουμε και να ελέγξουμε το ασανσέρ μας, απαιτείται μια σειρά ενεργειών, ανάμεσα στις οποίες και η πιστοποίηση ασανσέρ. Ας πάρουμε τα πράγματα, όμως, από την αρχή.

Πώς εκδίδεται η πιστοποίηση ασανσέρ;

Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων όλης της Ελλάδας τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το μητρώο και τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυστήρων. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ασανσέρ, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας αίτηση καταχώρησης στο μητρώο ανελκυστήρων. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις:

Πρώτη φάση:  Έχουμε τη φάση κυρίως ελέγχου με την έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας. Η πρώτη φάση είναι αυτή που περιγράψαμε πιο πάνω, όπου κατατίθεται αίτηση ελέγχου. Παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα, γίνεται επιθεώρηση από τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος και παραδίδει γραπτά μια έκθεση αυτοψίας, στην οποία αναφέρονται ελλείψεις ή προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.

Δεύτερη φάση: Στη συνέχεια και αφού αποκατασταθούν οι ελλείψεις, διορθωθούν τα προβλήματα και γίνουν όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις που ορίστηκαν από το φορέα, ο φορέας προχωρεί στη δεύτερη φάση ελέγχου και εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Οι αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς ελέγχου για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και πιστότητας των εν ενεργεία ανελκυστήρων ενεργούν όλους τους ελέγχους, αρχικούς, περιοδικούς και έκτακτους επανελέγχους των ασανσέρ και εκδίδουν τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας. Οι αρμόδιοι αυτοί φορείς καταχωρούνται σε κατάλογο που τηρείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Η πιστοποίηση ασανσέρ από ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο οργανισμό έχει θεσμοθετηθεί εδώ και δυο δεκαετίες στην Ελλάδα.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του ανελκυστήρα;

Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αναθέτει τον έλεγχο του ανελκυστήρα σε αναγνωρισμένο φορέα της επιλογής του. Ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής του ασανσέρ υποχρεούται να γνωστοποιεί στους ανωτέρω (ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπο) τους φορείς ελέγχου, ούτως ώστε εκείνος να επιλέξει τον φορέα της επιλογής του.  

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου και περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους, που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους ως εξής:

  • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις, σε κατοικίες, κάθε εξαετία
  • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις, σε κατοικία, κάθε πενταετία
  • Για ανελκυστήρες με 6 στάσεις, σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 4 έτη
  • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις, σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 3 έτη
  • Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, όπως νοσοκομεία, σε πάρκινγκ ή σε μεγάλα ξενοδοχεία, όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση ατόμων και φορτίων, κάθε χρόνο.

Οι ανελκυστήρες είναι υποχρεωτικό να ελέγχονται και να πιστοποιούνται, τόσο για την ασφάλεια των επιβατών, όσο και για την αποφυγή προστίμων στους ιδιοκτήτες. Ενδεικτικά, το πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί στον ιδιοκτήτη για την παράλειψη πιστοποίησης δύναται να ανέλθει μέχρι τα 1500 ευρώ. Ενώ, στην περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα σε μη πιστοποιημένο και καταχωρημένο ασανσέρ, λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει έως τις 60.000 ευρώ.

Καταλήγοντας, λοιπόν, συμπεραίνουμε πόσο σημαντική θεωρεί η Πολιτεία την πιστοποίηση ασανσέρ ώστε να ελέγχεται η καλή λειτουργία όλων των ανελκυστήρων από όλους τους εμπλεκόμενους, είτε πρόκειται για την ευθύνη του διαχειριστή /ιδιοκτήτη είτε για την ευθύνη του αρμόδιου φορέα ελέγχου.

Και επειδή και εσείς σίγουρα έχετε αναρωτηθεί κάποιες φορές μήπως μπορείτε να γλιτώσετε το κόστος του περιοδικού ελέγχου και την πιστοποίηση ασανσέρ, η απάντηση είναι κατηγορηματικά αρνητική για τους σοβαρούς λόγους που προαναφέρθηκαν και που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας τους. Φροντίστε σήμερα για την ασφάλεια τη δική σας και του ασανσέρ σας και απευθυνθείτε σήμερα, κιόλας, σε μια έγκυρη και αξιόπιστη εταιρεία ανελκυστήρων, που θα βρείτε που αλλού, παρά μόνο στο Χρυσό Οδηγό.

Χρυσός Οδηγόςhttps://www.xo.gr
Η συντακτική ομάδα του xo.gr, με αξιοπιστία και εγκυρότητα, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με θέματα που σε απασχολούν. Στο blog του xo.gr, θα βρεις περιεχόμενο για τα πάντα! Από συμβουλές για την υγεία, την ομορφιά, το παιδί μέχρι χρήσιμα άρθρα για το σπίτι αλλά και συμβουλές για την συντήρηση του αυτοκινήτου σου.

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ