Επαγγελματικός Κατάλογος

Παίρνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο; Πάρ’ το με εγγύηση!

Η αγορά ενός αυτοκινήτου δεν αποτελεί μία απλή υπόθεση. Το κόστος αγοράς και συντήρησης του εν λόγω μεταφορικού μέσου είναι υψηλό για το μέσο άνθρωπο, οπότε η επόμενη εναλλακτική λύση αφορά την επιλογή του «ξαναζεσταμένου φαγητού». Το «ξαναζεσταμένο φαγητό» μπορεί να είναι κάλλιστα «νόστιμο», δε διαφωνούμε, όμως σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, δεν μπορείς να βάζεις το χέρι σου στη φωτιά για τίποτα και για κανέναν. Για να είσαι λοιπόν σίγουρος ότι διασφαλίζεσαι γι’ αυτήν σου την επιλογή, χρειάζεσαι ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με εγγύηση! Για αυτό το λόγο γράψαμε και το παρόν άρθρο, για να μάθεις τι είναι η εγγύηση μεταχειρισμένου και ποια είναι τα SOS σχετικά με αυτή.

Τι είναι η εγγύηση;

Ασφαλώς, η λέξη εγγύηση δε σου είναι άγνωστη, την έχεις ακούσει πολλές φορές. Πιο συγκεκριμένα, την ακούς κάθε φορά που πας να αγοράσεις ένα προϊόν, όπως κάποια ηλεκτρική συσκευή, για παράδειγμα. Σύμφωνα με το Βικιλεξικό, η  λέξη «εγγύηση» ορίζεται με τρεις εναλλακτικούς τρόπους:

  • η υλική, ηθική ή άλλη εξασφάλιση για την τήρηση των (όποιων) συμφωνηθέντων
  • η γραπτή απόδειξη της καλής ποιότητας ή καλής λειτουργίας
  • ενός πωλούμενου αγαθού
  • η διαβεβαίωση, μία ισχυρή βεβαίωση δηλαδή, πως κάτι όντως ισχύει.

Με βάση αυτούς τους τρεις εύκολα κατανοητούς ορισμούς, αντιλαμβάνεσαι πως η εγγύηση για ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αφορά τη ΓΡΑΠΤΗ διαβεβαίωση του εμπόρου μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προς τον πελάτη του (τον καταναλωτή  δηλαδή) ότι το εμπόρευμά του βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να καλύψει με δικά του έξοδα τις όποιες πιθανές μηχανικές, ηλεκτρολογικές ή ηλεκτρονικές βλάβες.

Όπως παρατήρησες ήδη, έχουμε γράψει τη λέξη «γραπτή» με κεφαλαία γράμματα. Αυτό το κάναμε, προφανώς, για να τονίσουμε ότι η εγγύηση στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μπορεί να είναι μονάχα γραπτή. Το ξέρουμε, εσύ, ο έμπορος, είσαι ένας άνθρωπος που ο λόγος του είναι συμβόλαιο, έτσι θα μας απαντήσεις, ενδεχομένως, αλλά το γράψαμε και αυτό προηγουμένως, στον κόσμο που ζούμε ισχύει το ρητό «φύλα τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά».

Τι λέει ο νόμος για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με εγγύηση;

Ό,τι και να γράψουμε εμείς είναι περιττό, αφού το θέμα των εγγυήσεων πώλησης των καταναλωτικών προϊόντων καλύπτεται από την  ισχύουσα νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 2251/1994 αναφέρει ξεκάθαρα ότι η διάρκεια εγγύησης ενός καταναλωτικού προϊόντος καθορίζεται εύλογα σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του. Η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, σύμφωνα με το προαναφερθέντα νόμο, ορίζεται ως το εύλογα αναμενόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν, έστω και έπειτα από την επισκευή ή την αντικατάσταση ανταλλακτικών, μέχρις ότου να καταστεί άχρηστο ή οικονομικά ασύμφορο στη χρήση του.

Ο νόμος 2251/1994 λέει, επίσης, ότι ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τους πελάτες του για τη διάρκεια ζωής των εμπορευμάτων του. Επίσης, με βάση πάντα το νόμο 2251/1994 (άρθρο 3), ο έμπορος «υποχρεούται, με επιμέλειά του και χωρίς καμία επιβάρυνση του καταναλωτή, στην επισκευή του προϊόντος, εντός των ορίων της εγγύησης που παρέχεται γι’ αυτό, συμβατικά ή από το νόμο.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται μεν εντός των ορίων της εγγύησης, βρίσκεται, όμως, εντός της πιθανής διάρκειας ζωής του, ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει την επισκευή του και την προμήθεια των ανταλλακτικών του». Να γράψουμε εδώ ότι το άρθρο 4 του νόμου 2251/1994 αναφέρει ξεκάθαρα ότι η εγγύηση ενός καταναλωτικού προϊόντος πρέπει να παρέχεται «εγγράφως ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή»

Τι μπορεί να ισχύσει στη πράξη

Οι νόμοι, όπως είναι ήδη γνωστό και προφανές, γράφονται σε μία ιδιάζουσα, επίσημη γλώσσα, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να αναδειχθούν, να αναλυθούν και να αντιμετωπιστούν νομικά εν τέλει όλες οι περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια εμφάνισης ενός προβλήματος/μίας κατάστασης. Στη πράξη όμως είναι συνετό να γνωρίζεις τι ισχύει στην «πιάτσα».

Ο νόμος είναι νόμος, αλλά υπάρχουν και οι άγραφοι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς και της κοινωνίας στο σύνολό της εν γένει. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη διάρκεια της εγγύησης, για παράδειγμα. Μία χρήσιμη πληροφορία που μπορούμε να δώσουμε σχετικά με τις πρακτικές της αγοράς, είναι ότι οι περισσότεροι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παρέχουν εγγυήσεις που διαρκούν για ένα χρονικό διάστημα το οποίο κυμαίνεται από 3 μήνες έως 2 έτη. Με βάση όσα έχουμε γράψει/αναλύσει παραπάνω, η διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος καθορίζει και τη διάρκεια εγγύησής του. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι πριν αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, πρέπει να ελέγξεις εξονυχιστικά την ποιότητά του, αλλά και το ιστορικό των τεχνικών ελέγχων στους οποίους έχει υποβληθεί.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να δώσεις έμφαση, για να αποφύγεις τις «παγίδες» της αγοράς, αφορά το κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου. Πολλοί έμποροι «φορτώνουν» το εν λόγω κόστος στις πλάτες του πελάτη τους. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, μπορούν να «πειράξουν» τους όρους του συμβολαίου αγοράς/πώλησης του αυτοκινήτου, έτσι ώστε να σε «ρίξουν» ποικιλοτρόπως. Για αυτό, λοιπόν, η γραπτή εγγύηση του αυτοκινήτου πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα ποια μέρη του αυτοκινήτου καλύπτονται από αυτήν και ποια όχι, για πόσο χρονικό διάστημα καλύπτονται και, τέλος, με ποιους όρους γίνεται αυτή η κάλυψη.

Να πούμε, εδώ, ότι ο προαναφερθείς νόμος 2251/1994 λέει ξεκάθαρα (άρθρο 5, παράγραφος 8) ότι είναι άκυρη οποιαδήποτε παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώματά του σχετικά με την εγγύηση ενός αγορασθέντος προϊόντος. Οπότε, μη δεχτείς οποιαδήποτε συμφωνία προβλέπει ότι ο έμπορος δεν υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα της εγγύησης.

Εν τέλει, δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι οι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι στην πλειοψηφία τους ή, πολύ περισσότερο, στο σύνολό τους, επιτήδειοι, που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον επίδοξο πελάτη τους. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι, ανάμεσα στα άλλα, κατά την επιλογή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με εγγύηση, πρέπει να εξετάζεις τους όρους αυτής της εγγύησης.

Για αυτό, λοιπόν, πρέπει να μιλήσεις με αρκετούς εμπόρους αυτοκινήτων, τους οποίους θα βρεις στο Χρυσό Οδηγό. Σου εγγυόμαστε πως μπορείς να τους βρεις όλους, τον ένα μετά τον άλλο, στην ιστοσελίδα μας. Για αυτό μη διστάζεις, λίγα κλικς χρειάζονται μόνο!

Χρυσός Οδηγόςhttps://www.xo.gr
Η συντακτική ομάδα του xo.gr, με αξιοπιστία και εγκυρότητα, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με θέματα που σε απασχολούν. Στο blog του xo.gr, θα βρεις περιεχόμενο για τα πάντα! Από συμβουλές για την υγεία, την ομορφιά, το παιδί μέχρι χρήσιμα άρθρα για το σπίτι αλλά και συμβουλές για την συντήρηση του αυτοκινήτου σου.

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ