Επαγγελματικός Κατάλογος

Καταστήματα που δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας & η Διαδικασία Γνωστοποίησης

Θέλετε να κάνετε ένα επαγγελματικό βήμα και σκέπτεστε ποια είναι τα καταστήματα που δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Η αδειοδότηση και όλη η σχετική γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για την έναρξη μιας νέας επαγγελματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα το άνοιγμα ενός καταστήματος, είναι θέμα που σίγουρα θα σ’ απασχολήσει. Αν και η διαδικασία αδειοδότησης των καταστημάτων στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, έχει απλοποιηθεί, παρόλα αυτά χρειάζονται κάποια δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλετε στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια υπηρεσία.

Υπάρχουν, όμως, και εκείνες οι περιπτώσεις με καταστήματα που δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας και βάσει νόμου, για τη λειτουργία τους δεν είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας λειτουργίας. Παρακάτω, μπορούμε να δούμε αναλυτικά για ποια καταστήματα πρόκειται.

Από το 2014, ήδη, έχουμε το νόμο 4262/2014 που αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στη μείωση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την άρση εμποδίων για το επιχειρείν και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Η απόφαση αυτή καταργεί την υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 βιομηχανικές και μεταποιητικές δραστηριότητες που αφορούν 897 επαγγέλματα, περιορίζοντας δραστικά έτσι, κατά τουλάχιστον 2 με 3 μήνες, το χρόνο ίδρυσης μιας επιχείρησης και εξοικονομώντας και κόστος, αφού η επιχείρηση γλιτώνει παράβολα ύψους από 60 έως 1.500 ευρώ, ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Έτσι, γίνεται πολύ πιο απλό και από οικονομικής άποψης να ασχοληθείτε με καταστήματα που δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας.

Σε ποιους Κλάδους ανήκουν τα καταστήματα που δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Οι κλάδοι που εντάσσονται στο καθεστώς απλοποίησης της αδειοδότησης προέκυψαν ύστερα από μελέτη του συνόλου των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την οποία η έκδοσης άδειας λειτουργίας δημιουργούσε αναίτια χρονική καθυστέρηση που επηρέαζε τόσο τον νέο επαγγελματία, όσο και τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι κλάδοι αυτοί, γενικά, μπορούμε να πούμε ότι αφορούν:

 • Φυτική και ζωική παραγωγή, κυνήγι και παρόμοιες δραστηριότητες
 • Βιομηχανία τροφίμων και Ποτοποιία
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών & Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, αλλά και ειδών καλαθοπλεκτικής
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου
 • Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
 • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

Διαδικασία Γνωστοποίησης

Όσες επιχειρήσεις υπάγονται στους παραπάνω κλάδους, απαλλάσσονται από τη διαδικασία αδειοδότησης και οφείλουν, πλέον, να αδειοδοτηθούν κανονικά με την πολύ πιο απλουστευμένη, πια, διαδικασία της γνωστοποίησης. Να τονίσουμε η γνωστοποίηση αφορά τα καταστήματα που δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας και ότι η μη γνωστοποίηση επιφέρει διοικητικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 4442/7-12-2016 νόμο, αλλάζει και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος έκδοσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων και η γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει το όνομα του φορέα άσκησης και του νόμιμου εκπροσώπου, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας.

Αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο, η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες, ιδίως πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες. Για όσες οικονομικές δραστηριότητες προβλέπεται γνωστοποίηση, αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας.

Γνωστοποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνονται οι αρμόδιες εποπτικές αρχές  από τον φορέα μια οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή /και λειτουργίας της δραστηριότητάς του, αλλά και για οποιαδήποτε μεταβολή αυτής. Στο καθεστώς της γνωστοποίησης και στα καταστήματα που δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας, υπόκεινται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες του τομέα τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, τα τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών, τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής, οι εξορυκτικές δραστηριότητες και τα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών.

Το πληροφοριακό σύστημα notifybusiness.gov.gr λειτουργεί και μπορεί να εισέλθει με τους κωδικούς taxisnet το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει κάποια από τα καταστήματα που δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας, σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί βασική προϋπόθεση της εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής.

Η Γνωστοποίηση προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον ίδιο χώρο τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.).

Αν, λοιπόν, είστε σε μία φάση αναζήτησης για το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα και σας ενδιαφέρει κάποιος κλάδος με καταστήματα που δε χρειάζονται άδεια λειτουργίας, σίγουρα όλα τα παραπάνω σας φάνηκαν ενδιαφέροντα, αν και μπορεί να σας μπέρδεψαν λιγάκι. Για αυτό, μπείτε στο Χρυσό Οδηγό, βρείτε έναν πολιτικό μηχανικό ή ένα τεχνικό γραφείο που θα σας υποστηρίξει σε όλη αυτή τη διαδικασία και θα σας λύσει κάθε απορία.

Κατερίνα Καραμίχου
Η Κατερίνα τελείωσε το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, άφησε την αγαπημένη της Ζίτσα, ένα πανέμορφο χωριό στα Γιάννενα, και ήρθε στην Αθήνα. Ανήκει στην οικογένεια του Χρυσού Οδηγού από το 2004.

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ