Επαγγελματικός Κατάλογος

5 + 1 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στο λογιστή σου

Όλοι μας έχουμε ακουστά κάποιον λογιστή και αυτό συμβαίνει, πολύ απλά, γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε τη συνδρομή ενός λογιστή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, για να τακτοποιήσουμε διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες που έχουμε είτε είμαστε ιδιώτες είτε είμαστε επιχείρηση.

Τη σημερινή εποχή, η παρουσία ενός καλά ενημερωμένου και αξιόπιστου λογιστή στη ζωή μας κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για τη διεκπεραίωση των λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεών μας, αλλά και για την αναγκαία συμβουλευτική στα-άγνωστα για όλους εμάς- φορολογικά θέματα.

Ποιες είναι οι φορολογικές μου υποχρεώσεις

Αρχίζοντας από τα βασικά, η κύρια φορολογική υποχρέωση που έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Η δήλωση αυτή, στην οποία πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο, υποβάλλεται μία φορά το χρόνο. Βάσει του ύψους των δηλωθέντων εισοδημάτων, υπάρχει περίπτωση να προκύψει και ο αντίστοιχος φόρος εισοδήματος, ο οποίος θα πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις στην εφορία σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα μας γνωστοποιήσει ο λογιστής μας. Επίσης, όσοι από εμάς έχουμε στην κυριότητά μας κάποιο ακίνητο, καλούμαστε να πληρώσουμε τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή αλλιώς ΕΝΦΙΑ.

Ο φόρος αυτός είναι ετήσιος και η εφορία τον μοιράζει σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνση των φορολογουμένων στην αποπληρωμή. Φυσικά, φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουν και από διάφορες ενέργειες, στις οποίες μπορεί να εμπλακείτε, όπως είναι οι δωρεές, οι γονικές παροχές, οι κληρονομιές και, ας μη επεκταθούμε εδώ, στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με τον ΦΠΑ.

Τέλος, φορολογική υποχρέωση θεωρείται και η καταβολή των τελών κυκλοφορίας για τα οχήματά μας, κάθε τέλος του χρόνου.

Πότε πληρώνεται ο ΕΝΦΙΑ – Φόρος Εισοδήματος

Ο ΕΝΦΙΑ πληρώνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατά το ορισμένο χρονικό διάστημα που ανακοινώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών. Για το τρέχον έτος του 2022, έχει ανακοινωθεί ήδη ότι θα υπάρξουν αλλαγές με την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ να καταβάλλεται έως και 6 μήνες νωρίτερα από ότι τα προηγούμενα χρόνια και να αποπληρώνεται σε 10 με 12 δόσεις.

Βέβαια, μέχρι σήμερα ο ΕΝΦΙΑ πληρωνόταν μετά το φόρο εισοδήματος και αυτό γινόταν επειδή έπρεπε να συμπληρωθούν όλες οι απαραίτητες αλλαγές στο έντυπο Ε1 και ακολούθως να γίνει η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Οπότε είναι αρκετά πιθανό να υπάρξουν αλλαγές και όσον αφορά τις ημερομηνίες υποβολής της φορολογικής δήλωσης τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τα νομικά, αλλά και για τη δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου εισοδήματος σε 10 ή 12 δόσεις.

Ποια αρχεία / έγγραφα πρέπει να «κρατάω»;

Όλοι μας, ως φορολογούμενοι πολίτες, έχουμε την υποχρέωση να διαφυλάττουμε στο αρχείο μας για μια πενταετία όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που έχουμε υποβάλλει ηλεκτρονικά στη φορολογική μας δήλωση και εκπίπτουν φόρου, όπως είναι τα ασφάλιστρα, τα δίδακτρα σχολείου, καθώς και τα τηρηθέντα βιβλία εσόδων και εξόδων, εφόσον ασκείται ελεύθερο επάγγελμα.

Επίσης, πρέπει να κρατάμε στο αρχείο μας επικυρωμένα αντίγραφα των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, είτε προέρχονται από αγορά, δωρεά ή κληρονομιά, καθώς και τα μισθωτήρια συμβόλαια για τυχόν εκμίσθωση ή μίσθωση οικοπέδων και διαμερισμάτων.

Ποια  είναι η αμοιβή για φορολογική δήλωση – έχει πακέτα υπηρεσιών;

Η επιβάρυνση που θα έχετε με το να έχετε λογιστή είναι αμελητέα σε σχέση με τα χρήματα που μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε σε βάθος χρόνου. Είναι αναμφίβολο ότι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες λογιστικής δεν μπορείτε να λάβετε χωρίς να καταβάλλετε ένα αξιοπρεπές ποσό, για αυτό δεν πρέπει να σταθείτε τσιγκούνηδες στο συγκεκριμένο θέμα.

Η σύγχρονη αγορά είναι γεμάτη λογιστικά γραφεία που αναλαμβάνουν να «κρατούν» τα λογιστικά σας έναντι ενός λογικού και χαμηλού αντιτίμου. Μάλιστα, παρέχουν ξεχωριστά πακέτα υπηρεσιών ανάλογα αν είστε φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, μιας και το είδος, αλλά και η συχνότητα των φορολογικών υποχρεώσεων διαφέρουν για την κάθε κατηγορία.

Ο ίδιος θα φροντίζει τα λογιστικά ή θα έχει υπάλληλο;

Πριν καταλήξετε στην επιλογή του κατάλληλου για τη δική σας περίπτωση λογιστή, κάντε μια έρευνα αγοράς τόσο στη γειτονιά σας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή και βρείτε αυτόν που ταιριάζει στις δικές ανάγκες. Κάντε οπωσδήποτε, ειδικά αν έχετε κάποιου είδους επιχείρηση, μια πρώτη συνάντηση με τον λογιστή, έχοντας προετοιμάσει απορίες και ερωτήσεις.

Είναι αναγκαίο να διαπιστώσετε ότι ο λογιστής σας, αυτός ο τόσο σημαντικός για την εξέλιξη της επιχείρησής σας συνεργάτης, έχει υψηλό γνωστικό επίπεδο της λογιστικής, της φορολογίας, αλλά και των εργατικών θεμάτων και να είναι σε θέση να δίνει λύση στα καθημερινά προβλήματα της επιχείρησης, αλλά και να σας ενημερώνει έγκαιρα για αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε να έχετε το μεγαλύτερο δυνατόν όφελος.

Η σχέση με το λογιστή σας πρέπει να είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, εχεμύθειας και αλληλοεκτίμησης, αφού κοινός στόχος και των δύο είναι η οικονομική ευημερία και εξέλιξη της επιχείρησης.

Για αυτό καλό είναι, πριν ξεκινήσετε τη συνεργασία με το νέο σας λογιστή, να διευκρινίσετε και μερικά πρακτικά ζητήματα, όπως το αν θα φροντίζει ο ίδιος ή κάποιος άλλος υπάλληλος τα λογιστικά σας, σε τι βάση θα γίνεται η καταχώριση των παραστατικών της επιχείρησής σας, κάθε πότε θα σας ενημερώνει για το που βρίσκεται ο ΦΠΑ της επιχείρησής σας, αλλά και αν θα σας ενημερώνει ο ίδιος για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ που τυχόν τρέχουν και μπορείτε να ωφεληθείτε. 

Προσφέρει συμβουλές επενδύσεων / συνεργάζεται με σύμβουλο;

Είναι σαφέστατο και από τα παραπάνω, ότι ένας ενημερωμένος για τις τρέχουσες εξελίξεις και υπεύθυνος επαγγελματίας λογιστής είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης για την επιχείρησή σας, αφού μπορεί, με τις γνώσεις και την εμπειρία του, όχι απλά να διεκπεραιώνει τις φορολογικές σας υποχρεώσεις, αλλά και να σας καθοδηγεί και να σας συμβουλεύει με γνώμονα, πάντα, το συμφέρον της επιχείρησής σας.

Σήμερα, μάλιστα, περισσότερο από ποτέ, οι ανάγκες που έχουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, είναι πολυδιάστατες και είναι επιβεβλημένο ο λογιστής σας να είναι σε θέση να σας παρέχει και υπηρεσίες συμβουλευτικής με επίκεντρο πάντα τον πελάτη, είτε πρόκειται για φορολογική, χρηματοοικονομική ή στρατηγική συμβουλευτική. Αυτό σημαίνει ότι ο λογιστής είναι διαρκώς κοντά στην επιχείρησή σας, παρακολουθώντας και παραθέτοντας προτάσεις αναπροσαρμογής της συμβουλευτικής, εφόσον χρειαστεί.

Η συμβολή του λογιστή στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της επιχείρησής σας είναι καθοριστική, για αυτό και είναι αναγκαίο να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή λογιστικού γραφείου, που θα σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης για την επιχείρησή σας.

Κατερίνα Καραμίχου
Η Κατερίνα τελείωσε το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, άφησε την αγαπημένη της Ζίτσα, ένα πανέμορφο χωριό στα Γιάννενα, και ήρθε στην Αθήνα. Ανήκει στην οικογένεια του Χρυσού Οδηγού από το 2004.

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ