Επαγγελματικός Κατάλογος

Εμφυτεύματα Δοντιών: Όλα Όσα Πρέπει να Ξέρεις!

Αναρωτιέσαι τι είναι τα εμφυτεύματα δοντιών και αν είναι η κατάλληλη λύση για το οδοντικό σου πρόβλημα; Εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Τι είναι τα εμφυτεύματα δοντιών;

Τα εμφυτεύματα δοντιών ή οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευές που έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν τις οδοντικές ρίζες, οι οποίες έχουν χαθεί ή πρόκειται να εξαχθούν άμεσα. Το εμφύτευμα είναι μια τεχνητή ρίζα δοντιού, φτιαγμένη από κράματα διαφόρων μετάλλων ή άλλων βιοσυμβατών υλικών, όπως το τιτάνιο. Το τιτάνιο, για παράδειγμα, είναι βιοσυμβατό με τον οργανισμό του ανθρώπου, γι’ αυτό χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια και σε πολλές άλλες εφαρμογές, πέρα από την οδοντιατρική, όπως στη νευροχειρουργική και στην ορθοπεδική. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προβληματίζεσαι για το αν θα το δεχτεί ο οργανισμός σου ή όχι.

Τα εμφυτεύματα δοντιών, τοποθετούνται στο οστό της άνω ή της κάτω γνάθου, ούτως ώστε, μετά την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στο οστό, να μπορέσουν να στηρίξουν μόνιμες και σταθερές προσθετικές εργασίες, όπως ένα δόντι, μια γέφυρα, μια μερική ή ολική οδοντοστοιχία. Με αυτόν τον τρόπο, οι ασθενείς θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά σταθερά δόντια, καλύπτοντας τα κενά μετά τις εξαγωγές.

Από τι αποτελείται ένα οδοντικό εμφύτευμα;

Για να καταλάβεις τα μέρη ενός εμφυτεύματος, θα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να  γνωρίζεις τα μέρη ενός δοντιού. Το φυσικό ανθρώπινο δόντι αποτελείται από τη ρίζα και τη μύλη. Η ρίζα δε φαίνεται, γιατί βρίσκεται κάτω από την γραμμή των ούλων, στο οστό της γνάθου. Η μύλη, από την άλλη, είναι το κομμάτι του δοντιού που φαίνεται στο στόμα και είναι πάνω από την γραμμή των ούλων.

Το οδοντικό εμφύτευμα αποτελείται από τρία τμήματα, αντί για δύο, από τα οποία αποτελείται το φυσικό δόντι. Αυτά είναι το ίδιο το οδοντικό εμφύτευμα, που μπαίνει στο οστό της γνάθου και παίζει το ρόλο της ρίζας, ένας σύνδεσμος (abutment), που συνδέει το εμφύτευμα με το δόντι (μύλη) και, τέλος, η θήκη, που αντικαθιστά τη μύλη του δοντιού.

Πότε χρησιμοποιούνται τα εμφυτεύματα;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να επιλεγούν σαν θεραπεία για πολλούς λόγους. Μερικοί από αυτούς είναι η απώλεια ενός δοντιού εξαιτίας κάποιας περιοδοντικής νόσου, τερηδόνας, κάποιου τραυματισμού ή προχωρημένης ηλικίας. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται και τα γειτονικά δόντια, αλλά και οι μαλακοί ιστοί που τα αγκαλιάζουν.

Συγκεκριμένα, τα εμφυτεύματα δοντιών χρησιμοποιούνται: όταν λείπει μόνο ένα δόντι, όταν λείπουν περισσότερα δόντια, αλλά και όταν όλα τα φυσικά δόντια λείπουν. Με τα εμφυτεύματα αποφεύγονται οι γέφυρες και οι μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες, οι οποίες δημιουργούν δυσκολία στην μάσηση, στην ομιλία και, ως εκ τούτου, στις κοινωνικές συναναστροφές των ασθενών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων;

  1. Προστατεύονται οι γειτονικοί οδοντικοί ιστοί και τα γειτονικά δόντια, αφού δεν χρειάζεται τρόχισμα των δοντιών για την αποκατάσταση αυτού που λείπει.
  2. Διατηρείται στο σωστό ύψος το φατνιακό οστό, στα σημεία που έχει παρατηρηθεί απώλεια, αφού το εμφύτευμα ενσωματώνεται με το οστό (οστεοενσωμάτωση).
  3. Αισθητικά είναι η καλύτερη επιλογή, αφού πρόκειται για πιστή αντιγραφή του φυσικού δοντιού, ενώ, ταυτόχρονα, διατηρούνται και τα ούλα που αγκαλιάζουν  το εμφύτευμα.
  4. Η μάσηση γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα, σε αντίθεση με τις κινητές προσθετικές εργασίες, που είναι ασταθείς.
  5. Τα αποτελέσματα κρατάνε για πολλά χρόνια.
  6. Από οικονομικής άποψης, τα εμφυτεύματα δοντιών, συμφέρουν περισσότερο από μια γέφυρα ή μια ολική ή μερική οδοντοστοιχία, οι οποίες το πιο πιθανόν είναι να χρειαστούν αντικατάσταση κάποια στιγμή.
  7. Ο ασθενής θα μπορεί να μιλάει, πλέον, με άνεση, πράγμα το οποίο θα  τονώσει την αυτοπεποίθησή του.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων;

Το μόνο αρνητικό των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι ότι, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εμφύτευσης, χρειάζεται μία αναμονή 2-3 μηνών ή 5-6 μηνών, η οποία είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η οστεοενσωμάτωση, ώστε να είναι σταθερό το εμφύτευμα και να διατηρηθεί για χρόνια. Το κόστος δεν θα έπρεπε να θεωρείται μειονέκτημα, αφού το εμφύτευμα είναι μια λύση που κρατάει πολλά χρόνια και δεν θα χρειαστεί αντικατάσταση.

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας των εμφυτευμάτων εξαρτάται από το σωστό σχεδιασμό. Συνήθως γίνεται στον ασθενή μια αξονική τομογραφία των γνάθων (Dental Scan), για να έχει ο γιατρός ακριβείς πληροφορίες, με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός θα αναλύσει την αξονική τομογραφία και θα επιλέξει τις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα δοντιών.

Είναι επώδυνη διαδικασία;

Τις περισσότερες φορές γίνεται τοπική αναισθησία. Μετά την τοποθέτηση, για λίγο καιρό μπορεί να παρουσιαστεί ένα μικρό οίδημα, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς δε νιώθουν πόνο. Αν υπάρχει κάποια ενόχληση, αρκεί ένα κοινό αναλγητικό.

Πώς γίνεται η τοποθέτησή τους; Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας;

Στο πρώτο στάδιο τοποθετούνται τα εμφυτεύματα στο οστό με μια σύντομη διαδικασία, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία. Μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και την κάλυψή του από τα ούλα, γίνεται η οστεοενσωμάτωση, η σύνδεση, δηλαδή, του οδοντικού εμφυτεύματος με το περιβάλλον οστό. Χρειάζονται 3 μήνες για την κάτω γνάθο και 5-6 μήνες για την άνω γνάθο, εξαιτίας του οστού της άνω γνάθου, το οποίο είναι πορώδες.

Μετά το διάστημα αυτό, αφού έχει φροντίσει ο ασθενής τη στοματική του υγιεινή και ο βλεννογόνος που περιβάλλει τα εμφυτεύματα έχει πλήρως επουλωθεί, μπορεί να γίνει η αποκάλυψη του εμφυτεύματος (να τοποθετηθεί η βίδα επούλωσης) και να αρχίσει το στάδιο της προσθετικής αποκατάστασης, για τη φόρτιση των  εμφυτευμάτων, δηλαδή να αρχίσει ο γιατρός να παίρνει αποτυπώματα, προκειμένου να κατασκευάσει την τελική προσθετική εργασία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, τοποθετούνται προσωρινές κατασκευές, για να καλυφθούν τα κενά, όπως μερικές οδοντοστοιχίες ή γέφυρες.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μπορεί να γίνει την ίδια στιγμή με τη φόρτισή τους, την τοποθέτηση δηλαδή της προσωρινής προσθετικής εργασίας (άμεση φόρτιση), κερδίζοντας, έτσι, χρόνο μέχρι την τελική αποκατάσταση. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση το οστό, από άποψη ποιότητας και όγκου.

Τι ποσοστό επιτυχίας έχουν τα εμφυτεύματα;

Αν τοποθετηθούν κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, με σωστό σχεδιασμό και από έμπειρους και εξειδικευμένους στα εμφυτεύματα γιατρούς, το ποσοστό επιτυχίας είναι 96-99%. Για να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, θα πρέπει ο ασθενής να φροντίζει σχολαστικά τη στοματική του υγιεινή και να ελέγχονται τακτικά από τον ειδικό γιατρό.

Είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι για οδοντικά εμφυτεύματα;

Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών με δόντια που λείπουν είναι κατάλληλοι για αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα. Υπάρχουν, όμως, κάποιοι περιορισμοί σχετικοί με τον όγκο του οστού, τη γενικότερη υγεία και τη λήψη φαρμάκων από τον ασθενή.

Βασικοί παράμετροι αξιολόγησης των ασθενών!

Σημαντική παράμετρος είναι η ηλικία (λόγω εμφάνισης νοσημάτων και λήψης φαρμάκων), το φύλο (στις γυναίκες είναι συνήθης η οστεοπόρωση, η οποία ίσως να επηρεάσει την οστεοενσωμάτωση), η παρουσία μεταβολικών νοσημάτων ή αρρύθμιστου σακχαρώδους διαβήτη. Σε γενικές γραμμές, η λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας της τοποθέτησης.

Αρκετές ημέρες πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, πρέπει να περιοριστεί το κάπνισμα, αφού μπορεί να δημιουργήσει δυσκολία στην επούλωση, μειωμένη αντίσταση στη φλεγμονή και να περιορίσει το ποσοστό επιτυχίας.

Πόσο κοστίζουν το οδοντικά εμφυτεύματα;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα κοστίζουν περισσότερο από άλλες προσθετικές εργασίες, αλλά είναι αναμφίβολα η καλύτερη μέθοδος αποκατάστασης των δοντιών σου. Το τελικό κόστος καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, ενώ μπορούν να εξοφληθούν και σε δόσεις, ανάλογα με τη συμφωνία που θα κάνεις με τον ειδικό γιατρό. Εάν νιώθεις φόβο, στο άρθρο του xo <<Ο οδοντίατρος σου προκαλεί φόβο; Δεν είναι ντροπή!>> θα βρεις πώς θα τον ξεπεράσεις και θα αποκτήσεις ένα υπέροχο χαμόγελο.

Χρυσός Οδηγόςhttps://www.xo.gr
Η συντακτική ομάδα του xo.gr, με αξιοπιστία και εγκυρότητα, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με θέματα που σε απασχολούν. Στο blog του xo.gr, θα βρεις περιεχόμενο για τα πάντα! Από συμβουλές για την υγεία, την ομορφιά, το παιδί μέχρι χρήσιμα άρθρα για το σπίτι αλλά και συμβουλές για την συντήρηση του αυτοκινήτου σου.

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ

ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ